Thời trang nam qua 100 năm!

posted in: video | 0

Thời trang nam nhìn lại qua 100 năm! Lần này, chúng tôi đem lại phong cách của nam giới từ 1915 đến nay trong vòng chưa đầy ba phút. Đây là một bài học lịch sử và body nóng! – bạn sẽ … Continued