Trần Lập – Những chuyến đi dài

posted in: video | 0

 

“Vì đời là những chuyến đi dài – Những giấc mơ dài’

NOTE . . 17/3/2016

Là một fan không nghiện Rock!!
Mà hễ cứ ra đường là lại nghêu ngao hết cả list nhạc Bức Tường
Nguồn cỗ vũ sức mạch – kích động cho các anh em.
Và lửa vẫn cháy cho tinh thần “Tự do – Khám phá – Sức mạnh”

Tạm biệt anh! – Trần Lập –