So sánh trí tuệ người Việt Nam và người Do thái (Sưu tầm)

posted in: xu hướng | 0

Có ý kiến cho rằng trí “tuệ người Việt không thua gì người Do Thái”. Hãy xem những con số ở infographic này để biết chúng ta cần nỗ lực như thế nào để theo kịp người Do Thái.

 

 

Nguồn sưu tầm: REDS.VN